กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ( บช.ก.)

พล.ต.ท.สุทิน ทรัพย์พ่วง
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
พล.ต.ต.ธนังค์ บุรานนท์
รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
พล.ต.ต.สุภธัช คำดี
รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
พล.ต.ต.สมชาย เกาสำราญ
รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
พล.ต.ต.กมล เหรียญราชา
รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
พล.ต.ต.สิทธิชัย โล่กันภัย
รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
พล.ต.ต.ปัญญา ปิ่นสุข
รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
พล.ต.ต.ธนพล ศรีโสภา
รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
พล.ต.ต.ต่อศักดิ์ สุขวิมล
รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ( บก.ปปป.)

พ.ต.อ.สุวัฒน์ แสงนุ่ม
ผบก.ปปป.
พ.ต.อ.อรรถวุฒิ อ่อนทรัพย์
รอง ผบก.ปปป.
พ.ต.อ.สันทัศน์ เชื้อพุฒตาล
รอง ผบก.ปปป.
พ.ต.อ.ประสงค์ เฉลิมพันธ์
รอง ผบก.ปปป.
พ.ต.อ.บุญฤทธิ์ ศรีวิจิตร
รอง ผบก.ปปป.