กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ( บช.ก.)

พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช
ผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
พล.ต.ต.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา
รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
พล.ต.ต.ชัช สุกแก้วณรงค์
รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
พล.ต.ต.วิวัฒน์ ชัยสังฆะ
รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
พล.ต.ต.ไพบูลย์ น้อยหุ่น
รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
พล.ต.ต.ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์
รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย
รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
พล.ต.ต.สุวัฒน์ แสงนุ่ม
รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
พล.ต.ต.สันติ ชัยนิรามัย
รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ( บก.ปปป.)

พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว
ผบก.ปปป.
พ.ต.อ.ประสงค์ เฉลิมพันธ์
รอง ผบก.ปปป.
พ.ต.อ.ศราวุธ ศรีสุขศิริพันธ์
รอง ผบก.ปปป.
พ.ต.อ.อภิชาต โพธิจันทร์
รอง ผบก.ปปป.
พ.ต.อ.แมน เม่นแย้ม
รอง ผบก.ปปป.
พ.ต.อ.ขวัญชาติ วงศ์ขจรไพบูลย์
รอง ผบก.ปปป.
พ.ต.อ.สมยศ ร่มสน
รอง ผบก.ปปป.

If you’re looking to rush to complete your schoolwork done it is possible to hire a cheap student to complete your assignment. It’s tempting to tackle your writing assignments yourself however cheaters will be discovered. A low-cost university term term paper assistance paper writer can assist you in meeting the deadline but without risking scores.