กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ( บช.ก.)

พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
พล.ต.ต.กมล เหรียญราชา
รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
พล.ต.ต.ปัญญา ปิ่นสุข
รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
พล.ต.ต.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา
รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
พล.ต.ต.ชัช สุกแก้วณรงค์
รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
พล.ต.ต.วิวัฒน์ ชัยสังฆะ
รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
พล.ต.ต.ไพบูลย์ น้อยหุ่น
รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
พล.ต.ต.ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์
รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
พล.ต.ต.จิรภพ ภูริเดช
รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ( บก.ปปป.)

พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว
พ.ต.อ.ประสงค์ เฉลิมพันธ์
รอง ผบก.ปปป.
พ.ต.อ.ประพันธ์ อยู่เจริญดี
รอง ผบก.ปปป.
พ.ต.อ.สมยศ ร่มสน
รอง ผบก.ปปป.
พ.ต.อ.อภิชาต โพธิจันทร์
รอง ผบก.ปปป.