เมื่อวันที่  8 ต.ค.62 เวลา 10.00 น.   พล.ต.ต.สุวัฒน์  แสงนุ่ม  ผบก.ปปป.  ประชุมข้าราชการตำรวจในสังกัด มอบนโยบายและให้แนวทางการปฏิบัติราชการ    ณ ห้องประชุม บก.ปคม.