วันนี้ (1 ก.พ.66 ) ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. ได้สั่งการให้ พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว ผบก.ปปป. ,พ.ต.อ.อภิชาต โพธิจันทร์ รอง ผบก.ปปป. ,พ.ต.อ.ธนวัฒน์ หิ้นยกฮิ่น ผกก.1 บก.ปปป. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.,ป.ป.ท.ร่วมกันจับกุม นายไพทูรย์ (สงวนนามสกุล) อายุ 58 ปี ดำเนินคดีในความผิดฐาน “เป็นเจ้าพนักงาน เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้สที่ ” ตามประมาลกฎหมายอาญา มาตรา 149 สถานที่จับกุม บริเวณห้องทำงานผู้อำนวยการ โรงเรียนแห่งหนึ่งย่านบางชัน กรุงเทพฯ
พฤติการณ์ สืบเนื่องจาก ป.ป.ช. ได้รับแจ้งเบาะแส กรณี เจ้าหน้าที่รัฐ ระดับผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่เรียกรับเงินจากผู้เสียหายซึ่งเป็นคู่สัญญาโครงการจ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) สำหรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 ของโรงเรียนย่านบางชัน เป็นเงินจำนวน 329,000 บาท