ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Home/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง2022-10-21T15:43:16+07:00

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) แบบ บก.06

21 ตุลาคม 2022 14:53 น.|

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน [...]

20 เมษายน 2022 15:46 น.|
Go to Top