บุกจับคาสำนักงาน ข้าราชการที่ดินปัตตานี เรียกรับเงินค่ารังวัด
            ป.ป.ช. ผนึกกำลัง บก.ปปป. และ ป.ป.ท. เข้าจับกุม “ข้าราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี” เรียกรับเงินค่ารังวัดที่ดินกว่า 100,000 บาท
เมื่อวันที่ 29 กันยายน เวลา 10.00 น. นายนิวัฒิไชย  เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายให้ นายศรชัย ชูวิเชียร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. นายสุชาติ กรวยกิตานนท์
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 9  นายวราพงษ์   อินต๊ะโมงค์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปัตตานี และผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ ลงพื้นที่บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กองกำกับการ 6 (บก.ปปป.) และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ท. วางแผนเพื่อทำการจับกุมข้าราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี
ตามที่ บก.ปปป. ได้รับการร้องเรียนว่า ข้าราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี เรียกรับเงิน จำนวน 120,000 บาท เพื่อแลกเปลี่ยนกับการอนุมัติขอแบ่งแยกโฉนดที่ดิน (จากที่ดินเดิม 1 โฉนด ) โดยมี นายฟาริก ศรีดนุเดช ตำแหน่งนักวิชากรที่ดินชำนาญการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี เป็นผู้รับเงินจากผู้เสียหาย ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี ในการนี้พนักงานเจ้าหน้าที่จึงนำกำลังลงเข้าจับกุม นายฟาริก  ศรีดนุเดช พร้อมเงินของกลาง เพื่อดำเนินการสืบสวนขยายผล ต่อไป